Működési rendszereink:

Szerelési-technológia rendszer

A Kábel Team szolgáltatásait mindig a megrendelők elvárásaival összhangban, az általuk előírt technológiával, magas szintű technikai felszereltséggel valósítja meg.

Az alkalmazott technológiák az MVM által kidolgozott hálózatszerelési technológiákon, az áramszolgáltatói technológiákon, a közzétett szakirányelveken és a vonatkozó szabványi előírásokon alapulnak. 

A kábelszerelők szinte minden kábelkötésből áramszolgáltatói szerelési vizsgával rendelkeznek, a villanyszerelők hálózatszerelői vizsgát tettek, munkatársaink több éves szakmai gyakorlattal dolgoznak. 

Mind a tervezés, mind a kivitelezés során a szokásos eljárás rutinosan 
zajlik a megfelelő kamarai tagsággal és regisztrációval rendelkező, kiviteli gyakorlattal is rendelkező tervezők és  építésvezetők ügyintézésében. 

A kivitelezés a megrendelők által elvárt dokumentációs rendszerben, ütemtervezéssel valósul meg. 

Elektromos ipari Minősített Szakvállalkozói Rendszer

A Kábel Team Kft. az ELMŰ által bevezetett Elektromos ipari Minősített Szakvállalkozói Rendszer tagja, belső eljárási ügyrenddel.  

Információs, irányítástechnikai rendszer

A növekedésből fakadó változások kezelését segíti a megfelelő információs rendszer. A Vectory Vállaltirányítási Rendszer munkafolyamat támogatással és eseménykezelővel rendelkezik. Ez a program az informatika - számvitel - ügyvitel területek ötvözésével olyan vállalati információs rendszer megteremtésére ad lehetőséget, amely gazdálkodástámogató megoldásokat nyújt, jó a változáskezelő képessége, ami növelheti a Kábel Team Kft. üzleti folyamatainak rugalmasságát. 

Raktári anyagkezelési rendszer
A cég készletnyilvántartást vezet ennek érdekében kialakításra került a saját cikkszámrendszer, és bevezetésre az ezt kiegészítő vonalkód-rendszer. A raktár ügyeleti rendszerben gyakorlatilag 24 órán keresztül működik. 

Munkaügyi rendszer
Az árbevétel növekedésével egyidejűleg nőtt a cégcsoport által foglalkoztatottak száma is. A Kábel Team Kft. első szakemberének 
felvétele óta alapvető szempontként kezeli a dolgozók megfelelő foglalkoztatottságát. A munkaügyi feladatokat a Callidus Bt végzi. 
A cég által biztosított munkaügyi vezető és TB-ügyintéző a területileg illetékes vezetőkkel együtt igyekszik megtalálni minden egyes dolgozó 
helyét a Kábel Team Csoport szervezetén belül. 

Cégcsoportunk jogi ügyeinek intézésével a Váradi ügyvédi iroda foglalkozik, Dr. Váradi Katalin szakjogász személyében.