Minősítéseink:

A Kábel Team csoport ügyvezetése elkötelezett a környezetvédelmi, munkaegészségügyi és biztonsági jogszabályok, valamennyi hatósági előírások betartására, a környezet védelmére, a dolgozók egészségének megóvására, bárminemű károkozás elkerülésére. 

Ennek érdekében került sor az MSZ EN ISO 9001:2015 az MSZ EN ISO 14001:2015 és az OHSAS 18001:2007 szabványok szerint integrált vállalatirányítási rendszer kiépítésére, működtetésére és rendszeres külső  fél által történő felülvizsgálatára.

Jelenleg érvényben lévő tanúsítások:
MSZ EN ISO 9001:2015 - Minőség irányítási rendszer
MSZ EN ISO 14001:2015 - Környezetközpontú irányítási rendszer
OHSAS 18001:2007 - Munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszer 

Minőség biztosítása munkahelyi biztonsággal a környezet védelme mellett

A KT megalakulása óta a elkötelezetten törekszik szolgáltatásaiban, kivitelezéseiben a ZD (Zero Defect) működésre. Eredményeinket az elnyert munkák sikeres, minőségi és garanciális hibamentes megvalósítása mutatja. Ezért üzemeltetünk 1997 óta (2000.óta auditált!) ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert. A Kábel Team az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerint 2004-től, OHSAS 18001:2007 (MEBIR) szabvány szerint 2008-tól van tanusítva. 

2004 óta minőség és környezet központú integrált irányítási rendszer működik a KT -nél (jelenleg már a KT csoport valamennyi kivitelezési társaságánál is!), mert az ügyvezetés az igényes munkavégzést komplex egységként kezeli: a munkatársak fogyasztók felé való viszonyától a megrendelői odafigyelésen át az átadott munkaterületek és munkadokumentációk megvalósításán keresztül a környezttudatos odafigyelésig, a környezetkímélő hulladékkezelésig.

BS OHSAS 18001:2007 (MEBIR) 2008 óta tanúsítva 

Amilyen fontos a megrendelők felé a minőségi munkavégzés biztosítása vagy a környezet védelme, ugyanilyen fontos a munkatársaink biztonsága is. A munkáltatói felelősség valós felelősséget jelent vállalatirányításunkban, melynek alaprendszerét a BS OHSAS 18001:2007 szabvány szerinti működésünk rögzíti, biztosításainknak és munkavédelmünknek kiemelkedő eleme. 

Alapelvünk a ZD minőségképességhez hasonlóan, hogy a munkafolyamat ellenőrzési rendszerét kell képessé tenni a hibátlan és a munkában résztvevők egészségét nem veszélyeztető munkavégzésre. Alapcélunk a balesetek, egészségkárosodások, harmadik félnek okozott károk, rendkívüli események megelőzése. Az ehhez vezető út a mindenkori kockázatok rendszeres felmérése és intézkedések, ellenőrzések azok megszüntetésére, minimalizálására.   

Letölthető tanúsítványaink: KIR 14001

A Kábel Team Kft megalapításakor deklarált, máig meghatározó stratégiája és minőségpolitikája, hogy mindig a megrendelő által elvárt minőségben, a mindenkor hatályos szabványos és jogszabályi előírásoknak megfelelő kiemelkedő minőségben végezze el az elvállalt munkát, s a szerződésben rögzített határidőre adja át. 

A fenti cél megvalósítását a Kábel Team Kft. szervezetirányítása, dolgozói elkötelezettsége mellett jelenleg az ISO 9001:2015, 14001:2015 és BS OHSAS 18001:2007 szabványok előírása szerint működtetett integrált minőség irányítási rendszer is biztosítja. 

A külső fél általi tanúsítás már 2000 óta folyamatos, az évenkénti felülvizsgálati audit, a három évenkénti okirat megújító audit elsődleges célja: a megrendelői megfelelés, a minőségi termelés, szolgáltatás biztosítása. 

A Kábel Team Kft minőség irányítása évente belső auditokon ellenőrzi  a folyamatokat, a beszállítókat, hibaelemzéseket és nem megfelelősségi elemzéseket és megelőző intézkedéseket hajt végre, folyamatosan fejlesztve a vevői megfelelést és a teljes MIR-KIR-MEBIR rendszert. 

A Kábel Team folyamatosan képzi szakmailag dolgozóit, az elvárt kreditpontok megszerzéséhez szükséges konferenciákon, programokon biztosítja a részvételeket, kamarai tagságokat támogatja, MEE tagcsoport működési feltételeit biztosítja. 

Folyamatosak, rendszeresek a MIR-KIR-MEBIR oktatások, képzések a minőség javító, környezet védelmi, munkabiztonsági fejlesztő, megelőző, helyesbítő intézkedések. A bevezetett és karbantartott  MIR-KIR-MEBIR eljárások, utasítások, ellenőrzési tervek az évenkénti belső auditok és vezetőségi átvizsgálások teljes vertikumban lefedik a cég tevékenységét, a MIR-KIR-MEBIR felülvizsgálatok biztosítják a szükséges változtatások, megelőzések elvégzését a folyamatos fejlődés érdekében.

Minőség, környezetvédelem, egészségvédelem

Környezetvédelem, hulladékkezelés 

A Kábel Team tevékenységéből adódó környezeti hatások felmérésével a környezettudatos működés első lépésként a szelektív hulladékgyűjtést vezettük be. A legújabb állomás, gépjármű parkunk újragondolása. Az E-community-hez való csatlakozásunkkal az elektromos autók népszerűsítéséhez szeretnénk hozzájárulni. 

Környezet és minőségirányítási rendszer 

Miután a környezeti hatásunk elsősorban a hulladékok keletkezése és a vegyi anyagok talajszennyezése területére terjed ki, a bevezetett lépések eredményes fenntartását az ISO 14001 előírásainak megfelelő, karbantartott környezetvédelmi, környezet és minőségirányítási rendszer biztosítja. 

Rendszerünk éves karbantartása során figyelembe veszi és aktualizálja az érvényben lévő hatósági előírások mellett az ELMŰ-ÉMÁSZ Környezetvédelmi Szabályzatát is, hogy összhangban legyen a tágabb környezet előírásaival és a szűkebb környezet elvárásaival, valamint a megrendelői igénnyel egyaránt. 

A KT csoport munkavégzése során mindent megtesz azért, hogy a környezetvédelmi előírásokat betartsa és betartassa, a betartásra dolgozóit képezze és ellenőrizze, a környezettet ne károsítsa, a hulladékot a hatályos törvények betartása mellett a Megrendelők igényének megfelelően kezelje, a káros környezeti hatásokat tevékenysége minden pontján - a tervezéstől a kivitelezési munkafázisokon át a terület átadásáig - megelőzze. 

Munkahelyi egészségvédelem, munkabiztonság, (MEBIR) OHSAS 18001:2007 

Az érvényes Munka- és tűzvédelmi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően a dolgozók rendszeresen vesznek részt tűz- és munkavédelmi, szakmai oktatásokon, és minden dolgozó rendelkezik a VMSZ által előírt egyéni védőeszközökkel. A Szabályzat rögzíti az ügyrendet, a munkáltató és a munkavállalók munkavédelmi és tűzvédelmi jogait, kötelezettségeit, együttműködésüket, a védőeszközök kiadásának, minősítésének eljárásait, a munkahelyi balesetekkel kapcsolatos teljes eljárási rendet, a tűz- és munkavédelmi megbízott feladata ezen előírások betartatása.